cevap 1:

Yahudiler, herhangi bir yerde yaşayabilen din veya Yahudi etnik kökene bağlı bireylerdir.

İsrailliler, İsrail Devleti'nin ulusal vatandaşlarıdır.

Yahudilerin çoğunluğunun hemen altında İsrailliler ve İsraillilerin çoğunluğu Yahudiler. Bununla birlikte, Yahudilerin çoğunluğu İsrail dışında yaşıyor (çoğunlukla ABD'de değil, sadece ABD'de) ve İsraillilerin yaklaşık% 20-25'i Yahudi Olmayanlar (ağırlıklı olarak fakat sadece Müslüman değil).


cevap 2:

Yahudi bir kişi, Yahudi bir anneden doğan bir kişidir (Yahudiliğin bazı dallarına göre, baba Yahudi ise, bu da çocuğu inanç olarak nitelendirir, ancak Ortodoks kolu tarafından kabul edilmez). İsrail vatandaşları büyük bir Yahudi, ancak Müslüman veya Hıristiyan olabilecek Dürzi ve İsrail Arapları gibi olmayanlar var.