Kuantum ve kuantum olmayan bir parçacık arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Tek başına “parçacık” kelimesi, ilke olarak Eigen-Durumları adı verilen tüm olası sayılabilir değerlere sahip nicemlenmiş parçacıkları tanımlamak için tam olarak C (eksik) N (Azaltılabilir) anlamına gelir.

Daha mantıklı anlaşılır bilgi için lütfen şunları da inceleyin: QM, Einstein'ın Görelilik teorilerinden türetilmiş ve OTP'ye uymak için yeniden yazılmıştır.


cevap 2:

Bir parçacık ile ne demek istediğine bağlı. Belki bir kum parçacığı?

Tüm temel parçacıkların mekaniklerini doğru bir şekilde tanımlamak için kuantum mekaniğine ihtiyacı vardır, bu şekilde kuantum parçacıklarıdır. Temel parçacıkların örnekleri fotonlar, nötrinolar, elektronlar ve çeşitli kuark çeşitleridir. Protonlar ve nötronlar gibi kuantum mekaniği gerektiren kompozit parçacıklar da vardır. Bu atomlar ve moleküller için de geçerlidir.

Temel olsun ya da olmasın tüm parçacıklar en iyi kuantum mekaniği tarafından tarif edilir, ancak makroskopik nesneler için, ör. o kum tanesi, Newton mekaniğine göre bir avantajı yok.

En iyi biri veya diğeri teorisi tarafından tanımlanan parçacıklar arasında keskin bir ayrım yoktur, ancak genel olarak kuantum mekaniği sadece çok küçük nesneler içindir. Ancak istisnalar vardır. Bir Bose-Einstein kondensatı, makroskopik sayıda parçacığın tek olarak hareket etmeye başladığı düşük bir sıcaklıkta gerçekleşir.


cevap 3:

Kuantum olmayan “parçacıklar” yoktur. Temel düzeyde her şey kuantumdur. Makroskopik dünyada gözlemlediğimiz her şey bir kuantum topluluğudur. İstatistik yasaları sayesinde, bunlar en iyi klasik teorilerimizin öngördüğü gibi davranırlar.

Kuantum seviyesinde, küçük elastik olmayan bilardo topları anlamında gerçek “parçacıklara” sahip değiliz. Elimizdeki en iyi, uzayda az ya da çok lokalize olabilen dalga paketleri tarafından tanımlanmıştır. Bununla birlikte, ne kadar lokalize olurlarsa, hızları hakkında daha az bilgi sahibi oluruz (veya tam olarak orada momenta). Bunlar Fourier dönüşümü ile birbirleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla belirsizlik ilkesi.