Bilgisayardaki normal işlemci ile AI işlemci arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Sorunun varsayılması, genel amaçlı bir CPU ile yapay zeka için optimize edilmiş bir işlemci arasındaki farkın ne olduğunu varsayar.

Bu durumda, AI yazılımının onlarca yıldır genel amaçlı işlemcilerde çalıştırıldığını açıklayalım. Genentech, 18 yıl önce insan genomunu haritalamak için Alpha ve Intel Machines'i kullandı.

Dizi işlemcileri veya şu anda GPU'ların çoğunu çağıran karmaşık bir matematiksel algoritmanın bileşenlerini kayıtlarında saklamak ve çok sayıda değişken gerektiğinde algoritmayı işlemek için önceden getirme gibi teknikler kullanmak üzere tasarlanmıştır. Grafik dünyasında, bu işlemciler kendilerine yüklenmiş bir görüntünün sayısal temsiline sahiptir ve görüntünün nasıl değiştiğinin yanı sıra gölgelerin ve etrafındaki nesnelerin genel amaçlı bir işlemciden 1000 kat daha hızlı olduğunu hesaplayabilir.

Temel olarak bir Array işlemci, bu tür bir matı çok hızlı ve verimli bir şekilde yapmak için tasarlanmıştır.

2x * 3 = y x 1 ila 1000'e eşitse y nedir?