Kar amacı gütmeyen ve kar amacı gütmeyen bir şirket arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bugünün dünyasında hiçbiri ... kar amaçlı şirketlerin çoğu bu günlerde herhangi bir (kar) elde edemiyorlar :) Bildiğim kadarıyla 'kâr için' diye bir şey yok. Kâr amaçlı değildir veya başka türlü (hissedarların getirileri nedeniyle kar elde etmesi beklenir).

Birincisi, kâr amacı gütmeme vergilerini tahsil etmekten ve ödemekten kaçınmaktır. İkincisi, vergi adamları her zaman popolarını kaldırıyorlar. Üçüncüsü, piyasa odaklı olmadıkları için, genellikle piyasa maaşlarını ödeme ve sektördeki en iyi uygulamaları takip etme kapasitelerinden yoksundurlar.