Ortak bir katot gösterimi ile ortak bir anot gösterimi arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Ortak bir katod ekranında, segmentler için ortak terminal toprağa (negatif) bağlanır ve ayrı bölümler kontrol devresi tarafından pozitif olarak tahrik edilir.

Ortak bir anot ekranında, segmentler için ortak terminal pozitif güç kaynağına bağlanır ve ayrı bölümler kontrol devresi tarafından negatif olarak sürülür.