Ödül avcısı ve uyanık arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Para. Ödül avcısı veya paralı asker para için adaletle savaşır veya sunar. Onlar bir suçluya nimetlerin peşinden giderler ya da birine para karşılığında adalet verirler. Bir uyanık aynı şeyi yapar, ancak lütuf veya ödeme için değil. Ahlak ya da intikam ya da başka bir şey için adalet verirler, ancak (genellikle) yeniden tazminat istemezler.

En azından ben böyle anlıyorum. Belki de ben hatalıyım.


cevap 2:

Bounty Hunters ile başlamak için tahvil altında hapishaneden serbest bırakılan ve kovuşturmadan kaçmak amacıyla bölgeyi terk eden kişileri kovalayıp umuyoruz. Genel olarak, eğer bu kaçaklar adaletten ele geçirilirse, kaçmaya çalıştıkları mahkeme davasıyla yüz yüze gelirler. Ödül Avcıları suçu tespit etmezler, cezayı geçmezler, mahkemenin işi budur. Ödül Avcıları mahkeme işini yapmaya teşebbüs etmezler.

Ödül avcısı - Wikipedia

Ödül avcıları ve uyanıklarla arasındaki önemli bir ayrım, uyanıkların çalıştığı varsayımının normal adalet işlerinin yetersiz veya tamamen yok olmasıdır. Çoğunlukla hakim, jüri ve mahkumdurlar.

Konuma bağlı olarak Bounty Hunters eğitimli ve / veya lisanslı olmalıdır ve hata yaparlarsa / yaparlarsa ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler


cevap 3:

Bounty Hunters ile başlamak için tahvil altında hapishaneden serbest bırakılan ve kovuşturmadan kaçmak amacıyla bölgeyi terk eden kişileri kovalayıp umuyoruz. Genel olarak, eğer bu kaçaklar adaletten ele geçirilirse, kaçmaya çalıştıkları mahkeme davasıyla yüz yüze gelirler. Ödül Avcıları suçu tespit etmezler, cezayı geçmezler, mahkemenin işi budur. Ödül Avcıları mahkeme işini yapmaya teşebbüs etmezler.

Ödül avcısı - Wikipedia

Ödül avcıları ve uyanıklarla arasındaki önemli bir ayrım, uyanıkların çalıştığı varsayımının normal adalet işlerinin yetersiz veya tamamen yok olmasıdır. Çoğunlukla hakim, jüri ve mahkumdurlar.

Konuma bağlı olarak Bounty Hunters eğitimli ve / veya lisanslı olmalıdır ve hata yaparlarsa / yaparlarsa ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler


cevap 4:

Bounty Hunters ile başlamak için tahvil altında hapishaneden serbest bırakılan ve kovuşturmadan kaçmak amacıyla bölgeyi terk eden kişileri kovalayıp umuyoruz. Genel olarak, eğer bu kaçaklar adaletten ele geçirilirse, kaçmaya çalıştıkları mahkeme davasıyla yüz yüze gelirler. Ödül Avcıları suçu tespit etmezler, cezayı geçmezler, mahkemenin işi budur. Ödül Avcıları mahkeme işini yapmaya teşebbüs etmezler.

Ödül avcısı - Wikipedia

Ödül avcıları ve uyanıklarla arasındaki önemli bir ayrım, uyanıkların çalıştığı varsayımının normal adalet işlerinin yetersiz veya tamamen yok olmasıdır. Çoğunlukla hakim, jüri ve mahkumdurlar.

Konuma bağlı olarak Bounty Hunters eğitimli ve / veya lisanslı olmalıdır ve hata yaparlarsa / yaparlarsa ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler