Bir boa ve bir python arasındaki fark nedir?


cevap 1:

En temelde, boaslar canlı doğum yaparken, pitonlar yumurta bırakır. Tabii ki başka birçok farklılık var, ancak çoğu sadece onlara bakarak açık değil. Serpentes ağacına bakarsanız, ne kadar uzaktan ilişkili olduklarını görebilirsiniz:

Sürüngen Veritabanından Görüntü. Yılan filogeni

En sağda, pitonlar üstten 9'dur (Pythonidae), boa'lar üstten 14'tür (Boinae).

Bu, insanların gibilerden olduğu kadar uzak.

Wikipedia'dan resim

Yani oldukça farklılar. Evet, ikisinin de skalası var, ikisi de yılanı var, ikisi de ısı çukuru var. Ama bu, insanların ve babunların aynı olduğunu, çünkü her ikisinin de kürkleri olduğunu, her ikisinin de kolları ve bacakları olduğunu ve her ikisinin de sıcak kanlı olduğunu söylemek gibi olurdu. Her iki durumda da benzer hayvanlardır, ancak çok farklıdırlar.