cevap 1:

Orta ölçekli bir şirkette çalışıyorsanız, Proje Yönetim Ofisi'ni (PYO) çok duymuş olmalısınız. Proje Yönetim Ofisi veya PYO bir kuruluşta ne yapar? Bir kuruluştaki farklı Proje Yönetim Ofisi (PMO) yapıları nelerdir? Proje Yönetim Ofisi'nin (PYO) sorumlulukları nelerdir.

Bu yazı boyunca Proje Yönetim Ofisi PMO'dan detaylı olarak geçtik.

Proje Yönetim Ofisi (PYO)

Proje yönetim ofisi PMO olarak kısaltılmıştır. Proje Yönetim Ofisi (PYO) bölümünün ana rolü, şirketin genel proje yönetimini merkezileştirmektir. Bu, bir şirketin aynı anda yürüttüğü birkaç proje olduğu anlamına gelir. Proje Yönetim Ofisi, bu birkaç projenin süreçleri ve araçları ile başarılı bir şekilde yönetilmesini ve koordinasyonunu sağlar. Bilgi, belge, koordinasyon ve yönetim esas olarak Proje Yönetim Ofisi veya PYO departmanı yardımıyla yapılır. Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak, proje sayısı ve projelerin büyüklüğü, PYO bölümünün büyüklüğü ve hiyerarşisi de değişebilir.

Proje Yönetim Ofis Yapıları

Proje Yönetim Ofisi veya PYO departmanları için temelde üç yapı vardır.

1. Destekleyici Proje Yönetim Ofisi: Destekleyici PYO, diğer departmanlara ve projelere şablonlar, en iyi uygulamalar, eğitim, alınan ders belgeleri, vb. Sağlar. Bu tür bir PMO aslında şirketin deposu olarak işlev görür. Bu PMO yapısı şirketin arşivi gibidir ve gerektiğinde bilgi ve dokümantasyon sağlar, ancak projeler üzerinde sağlam bir kontrolü yoktur.

2.Kontrol Proje Yönetim Ofisi: PMO'nun kontrol edilmesi, araç ve yöntemlere uyumu destekler ve gerektirir. Gerekli belgelerin bir projede sunulup sunulmadığını veya süreçlerin vb.

3. Direktif Proje Yönetim Ofisi: PMO Direktifi projeleri yönetir ve projelerin başarısından tek sorumludur. Şirkette güçlü bir konuma ve ilgili bir otoriteye sahiptirler. PMO direktifi diğer PMO türleri arasında en yüksek kontrol derecesine sahiptir.

Proje Yönetim Ofisi Sorumlulukları

Şimdi, Proje Yönetim Ofisi'nin bir kuruluşta neler yaptığını inceleyelim.

Proje Yönetim Ofisi, projeler arasındaki bağımlılıkları yönetebilir. Bir projede devam eden birkaç proje olabilir ve bir proje birbirini etkileyebilir. Örneğin, "A" Projesi ancak "B" Projesi tamamlandığında başlatılabilir. Projelerin bu tür veya daha karmaşık karşılıklı bağımlılıkları PMO tarafından yönetilmektedir.

Proje Yönetim Ofisi, projelere kaynak sağlanmasına yardımcı olabilir. Yeni bir proje olduğunda PYO, projenin proje yöneticisini atar. Veya PMO direktifiyse, şirketin tüm proje kaynakları PMO'ya rapor veriyor olabilir. Örneğin, yazılım geliştiricileri, analistler, test mühendisleri vb. Bu durumda Proje Yönetim Ofisi, genel proje ekibi yapısını oluşturmaktan sorumlu olacaktır.

Proje Yönetim Ofisi projeleri sonlandırabilir. PYO, projenin hedeflerine daha fazla ulaşılmayacağını görürse, projeyi sonlandırmak için iş veya müşteri ile görüşebilir.

Proje Yönetim Ofisi organizasyon süreçlerine uyumu izleyecektir. Bir projeyi başlatmak veya bir projeyi kapatmak için, bir kuruluş içinde birkaç işlem gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir proje için bir araca veya donanıma ihtiyacınız varsa, bunun için tedarik gerekir. Ve bu araç veya ekipmanı satın almak için finans departmanının süreçleri yürütülebilir. PMO bu durumda başlatacak ve takip edecektir.

Proje Yönetim Ofisi, projelerden alınan ders dokümanlarını toplayabilir. Projeler, şirketin zayıf ve güçlü yönlerini gösteren çeşitli durumlar yaşar. Bunlar PMO tarafından belgelenmeli ve toplanmalıdır. Ve bunlar gelecekteki projelerde zayıf noktaları iyileştirmek veya geçmiş bir projede karşılaşılan sorunlar için önleyici ve düzeltici önlemler almak için kullanılmalıdır.

Proje Yönetim Ofisi şablonlar sağlar. Bir proje planlama şablonu, bütçe şablonu, risk kayıt şablonu… gibi çeşitli belgeler gerektirir. Standart bir belge türüne sahip olmak için PYO, projeler için şablonlar sağlayabilir.

Proje Yönetim Ofisi rehberlik edebilir. Bir proje bir sorunla karşılaşırsa veya artırılması gereken bir çakışma varsa, PMO bu durumda yol gösterecektir.

Proje Yönetim Ofisi, projeler hakkında merkezi iletişim sağlar. Bir şirketteki projelerin koordinasyonu ve yönetimi PMO'da merkezileştirildiğinden PMO, projeler hakkında da merkezi iletişim sağlayabilir.

Proje Yönetim Ofisi değişiklik kontrol kurulunun bir parçası olabilir. Değişiklik kontrol panosu (CCB), bir projede değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağını onaylar. Projeleri yöneten ve koordine eden bölüm olarak PMO, Değişim Kontrol Kurulunun bir parçası olabilir.

Proje Yönetim Ofisi paydaş olabilir. Paydaş, bir projenin sonuçlarından olumlu veya olumsuz etkilenebilecek kişi veya kuruluştur. Doğası gereği, PYO projeleri yönettiği ve kontrol ettiği için, aynı zamanda bir paydaş olacaktır.

Bu yazıda Proje Yönetim Ofisi'nin (PYO) bazı görevlerini üstlendik. Ancak unutmayın, bunlar sadece büyük olanlar. Bir şirkette PMO tarafından yapılan başka birçok görev ve etkinlik vardır.

Yazının tamamını oku: Proje Yönetim Ofisi (PYO)


cevap 2:

PMO, büyük ölçekli kuruluşlardaki projeleri ve portföyleri yönetmek için ayrı bir işlev olan Proje Yönetim Ofisi'ni temsil eder. Bir PMO'da çalışan ve aşağıdakiler gibi önemli alanlara bakan birden fazla yönetici vardır:

  1. Kaynak YönetimiMaliyet Yönetimi Teklif Yönetimi Müşteri Yönetimi ve Portföy Yönetimi

PMO hakkında biraz yazdım ve PMO'ların son blog yayınlarımdan birinde karşılaştığı 3 yaygın zorluk. Burada bulabilirsiniz:

Proje Ekibinizin Teslim Son Tarihlerini Karşılayamaması İçin 3 Neden - DZone Agile

Bu yardımcı olur umarım.

NTask gelen Şerefe Fred


cevap 3:

PMO, büyük ölçekli kuruluşlardaki projeleri ve portföyleri yönetmek için ayrı bir işlev olan Proje Yönetim Ofisi'ni temsil eder. Bir PMO'da çalışan ve aşağıdakiler gibi önemli alanlara bakan birden fazla yönetici vardır:

  1. Kaynak YönetimiMaliyet Yönetimi Teklif Yönetimi Müşteri Yönetimi ve Portföy Yönetimi

PMO hakkında biraz yazdım ve PMO'ların son blog yayınlarımdan birinde karşılaştığı 3 yaygın zorluk. Burada bulabilirsiniz:

Proje Ekibinizin Teslim Son Tarihlerini Karşılayamaması İçin 3 Neden - DZone Agile

Bu yardımcı olur umarım.

NTask gelen Şerefe Fred