Sıklık zarfı ile zaman zarfı arasındaki temel fark nedir?


cevap 1:

A2A için teşekkürler.

Sıklık zarfları şu şekildedir: genellikle, nadiren, nadiren, nadiren, asla, asla, vb. bu şarkı."

Zamanın diğer zarfları: dün, bir yıl önce, Pazartesi günü, vb., Genellikle, diğer zarflardan (mod ve yer) sonra cümlenin sonuncusudur. Sonunda çok fazla zarf varsa yine de cümlede birinci olabilirler.

Zarfların konumu her değiştiğinde, virgül ya da arkasından virgül arasına yazılmalıdır.


cevap 2:

Soru: Sıklık zarfı ile zaman zarfı arasındaki temel fark nedir?

Aşağıdaki örnekler farkı açıklamaya yardımcı olur:

Sık sık onlara yardım etti.

Sıklıkla değiştirilen ve bize ne sıklıkta yardımcı olduğunu söyleyen bir sıklık zarfıdır.

Dün onlara yardım etti.

Dün bir zaman zarfı, değiştirilmiş ve değiştirdiği zaman bize yardımcı oldu.