Bir sistemin "özellik" ve "özellik dışı" arasındaki (termodinamikte) arasındaki temel fark nedir?


cevap 1:

Bir termo özellik (veya durum değişkeni) yalnızca kısmen belirlediği termodinamik duruma bağlıdır. Basınç, sıcaklık, özgül veya toplam hacim, yoğunluk, kütle, enerji, entropi… Bu nedenle, iki durum arasındaki değişimi sadece durumlara bağlıdır.

Mülkiyet dışı bir değişiklik sadece son durumlara değil, yörüngeye de bağlıdır. Böylece, iki uç durum aynı olsa bile, mülkiyet dışı varyasyon, yörüngeye bağlı olarak farklı değerler benimseyebilir. Örnekler: ısı, iş, sürtünme işi, genişleme işi.