Tahmini analitik ile duyarlılık analizi ve açıklayıcı analitik arasındaki tam fark nedir?


cevap 1:

Öngörücü analiz, verilerden bilgi çıkarılması ve verilerin eğilimleri ve davranış kalıplarını tahmin etmek için kullanılması ile ilgilidir. Geçmişte, günümüzde veya gelecekte bilinmeyen her türlü tipe uygulanabilir.

Duygu analizi, kaynak materyallerdeki öznel bilgileri tanımlamak ve çıkarmak için metin analizi ve hesaplamalı dilbilimin kullanılmasıdır. Örneğin: Bir yorum kutusuna girdiğiniz metnin olumlu duyguyu, olumsuz duyguyu ifade ettiğini veya tarafsız olup olmadığını söyleyebilir. Hiyerarşik sınıflandırma kullanılarak, önce nötrlük belirlenir ve ikincisi duyarlılık polaritesi ikinci olarak belirlenir, ancak yalnızca metin nötr değilse

Betimsel analiz: Verileri anlamlı bir şekilde tanımlayan, gösteren veya özetleyen verilerin analizi, örneğin Veri Kümesinin Merkezi Eğilim Ölçüleri