Y = -f (x) ve y = f (-x) arasındaki fark nedir?


cevap 1:

y = -f (x), y = f (-x) olduğu gibi, değişken ile negatif işaretin çarpıldığı, negatif işaret ile çarpılan bir fonksiyondur. Yani bu ikisinde çok fazla fark var.

Eğer f (x) tek bir fonksiyon ise

f (-x) = - f (x)

Fakat eğer bir fonksiyon çift fonksiyon ise

f (-x) = f (x)

Örneğin

Ancak, ne bile ne de garip olmayan bazı fonksiyonlar olabilir;


cevap 2:

y = - f (x) bir EVEN İşlevini temsil eder. y = f (-x) bir ODD İşlevini temsil eder.

İkinci şey, bunun okunabileceğidir.

y = -f (x), x ekseni boyunca dikey olarak y = f (x) 'i yansıtır,

ve y = f (-x), y ekseni boyunca yatay olarak yansıtır. Yansıtmak, verilen işlevin, x ekseni veya y ekseni etrafında ayna benzeri bir görüntü yaratması anlamına gelir.


cevap 3:

y = - f (x) bir EVEN İşlevini temsil eder. y = f (-x) bir ODD İşlevini temsil eder.

İkinci şey, bunun okunabileceğidir.

y = -f (x), x ekseni boyunca dikey olarak y = f (x) 'i yansıtır,

ve y = f (-x), y ekseni boyunca yatay olarak yansıtır. Yansıtmak, verilen işlevin, x ekseni veya y ekseni etrafında ayna benzeri bir görüntü yaratması anlamına gelir.


cevap 4:

y = - f (x) bir EVEN İşlevini temsil eder. y = f (-x) bir ODD İşlevini temsil eder.

İkinci şey, bunun okunabileceğidir.

y = -f (x), x ekseni boyunca dikey olarak y = f (x) 'i yansıtır,

ve y = f (-x), y ekseni boyunca yatay olarak yansıtır. Yansıtmak, verilen işlevin, x ekseni veya y ekseni etrafında ayna benzeri bir görüntü yaratması anlamına gelir.


cevap 5:

Onechangesthesignoftheresultofapplyingfunctionftothevariable[math]x[/math]theotherchangesthesignoftheinputofthefunction.One changes the sign of the result of applying function f to the variable [math]x[/math] the other changes the sign of the input of the function.

İkinci şey, bunun okunabileceğidir.

Letsthedefinefunctionf(x)=x2Let’s the define function f(x) = x^2

ve y = f (-x), y ekseni boyunca yatay olarak yansıtır. Yansıtmak, verilen işlevin, x ekseni veya y ekseni etrafında ayna benzeri bir görüntü yaratması anlamına gelir.

Forf(x):For -f(x) :

  • f(1)=1[math]f(2)=4[/math][math]f(3)=9[/math]-f(1) = -1[math]-f(2) = -4[/math][math]-f(3) = -9
    [/math]

Forf(x):For f(-x) :

  • f(1)=1[math]f(2)=4[/math][math]f(3)=9[/math]f(-1) = 1[math]f(-2) = 4[/math][math]f(-3) = 9[/math]

cevap 6:

Ifyoucomparey=f(x)to[math]y=f(x)[/math]youwillseethatitisareflectionaboutthexaxis.Ifyoucompare[math]y=f(x)[/math]to[math]y=f(x)[/math]youwillseethatitisareflectionabouttheyaxis.Ifitturnsoutyouhaveafunctionwhere[math]f(x)=f(x)[/math]thenyouhaveanoddfunctionthatissymmetricabouttheorigin.Tocheckifyourgraphissymmetricabouttheoriginyouwouldfirstreflectacrosstheyaxisandthenagainacrossthexaxis.SoanoddfunctionwillcontainpointsinbothQ1andQ3orinbothQ2andQ4.If you compare y=f(x) to [math]y=-f(x)[/math] you will see that it is a reflection about the x-axis. If you compare [math]y=f(x)[/math] to [math]y=f(-x)[/math] you will see that it is a reflection about the y-axis. If it turns out you have a function where [math]f(-x)=-f(x)[/math] then you have an odd function that is symmetric about the origin. To check if your graph is symmetric about the origin you would first reflect across the y-axis and then again across the x-axis. So an odd function will contain points in both Q1 and Q3 or in both Q2 and Q4.

İkinci şey, bunun okunabileceğidir.

y = -f (x), x ekseni boyunca dikey olarak y = f (x) 'i yansıtır,

ve y = f (-x), y ekseni boyunca yatay olarak yansıtır. Yansıtmak, verilen işlevin, x ekseni veya y ekseni etrafında ayna benzeri bir görüntü yaratması anlamına gelir.


cevap 7:

y = - f (x) bir EVEN İşlevini temsil eder. y = f (-x) bir ODD İşlevini temsil eder.

İkinci şey, bunun okunabileceğidir.

y = -f (x), x ekseni boyunca dikey olarak y = f (x) 'i yansıtır,

ve y = f (-x), y ekseni boyunca yatay olarak yansıtır. Yansıtmak, verilen işlevin, x ekseni veya y ekseni etrafında ayna benzeri bir görüntü yaratması anlamına gelir.