Kaynak ve lehimleme arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Kaynak, her iki katılan metalin metalleştirildiği ve bir metal olarak tamamlanması için yeniden katılaştırıldığı bir işlemdir. Eşleşen parçaların uygun şekilde eritilmesi, sağlam bir kaynak elde etmek için temel bir kriterdir.

Sert lehim durumunda olduğu gibi, her iki katılan metal de erimez, ancak daha düşük erime noktasına sahip üçüncü bir metal, ikisi arasında doldurmak için kullanılır. Bu üçüncü metalin katılaşması birleşmeye neden olur. Mukavemet, kılcal etki nedeniyle üçüncü metalin metallerdeki boşluklarda yükseldiği için yeterli kabul edilir.


cevap 2:

Kaynak ve Lehimleme, metal endüstrilerinde kullanılan ortak birleştirme işlemlerini gösterir. Bu iki işlem arasındaki temel ve temel fark metali erime sıcaklığının üstünde birleştirmek için kullanılan ancak lehimleme sıcaklığının erime sıcaklığının altında metali birleştirmek için kullanılmasıdır.

Kaynak Nedir: Erime sıcaklığının üzerinde metali birleştirmek için iki metal birlikte eritilir.

Lehimleme Nedir: Eritme sıcaklığının altında sert lehimleme alaşımı veya gümüş lehim gibi üçüncü, farklı bir malzemenin kullanılmasıyla iki veya daha fazla malzeme birleştirilir.

Lehimleme ve kaynak arasında görülebilen bir fark sıcaklıklardadır. Kaynakta yüksek sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Ancak lehimlemede, sıcaklık kaynakta kullanılan sıcaklıktan biraz daha düşüktür.

  1. Kaynak ve lehimleme, farklı metal parçaları birleştirmek, kırık parçaları düzeltmek ve metallerdeki boşlukları doldurmak için kullanılan iki tür işlemdir.Kaynak, baz metalin ve dolgu metalinin eritildiği ve her birinin bir erimiş malzeme veya kaynak havuzu. Bu kaynak havuzu güçlü bir bağlantı oluşturmak için katılaşır. Dolgu metali, birleştirilmesi gereken parçalar arasında eritilir. Derzler arasında oluşan ıslanma katılaşır ve derzlere daha fazla mukavemet kazandırır. Kaynakta yüksek sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Ancak lehimlemede, sıcaklık kaynakta kullanılan sıcaklıktan biraz daha düşüktür.

cevap 3:

Kaynak

Kaynak işlemi, baz malzemeyi eriterek veya dolgu malzemesi kullanarak iki veya daha fazla benzer metali birleştirmek için bir işlemdir. Bazen basınç da kaynak yapmak için ısı ile olur. Punta ve dikiş kaynağı basınçlı kaynak türüdür.

Sert lehim

Lehimleme, dolgu yolunun eridiği ve derz içine doldurulduğu bir metal birleştirme işlemidir.

lehimleme

Lehimleme işlemi lehimlemeye benzer. Ancak, genel olarak elektronik bileşenlerin birleştirilmesi nispeten daha düşük bir sıcaklıkta yapılır. Altın, gümüş, bakır, pirinç ve demir metaller lehimlenebilir.

Lehimleme lehimleme ve kaynaklamadaki farkı ayrıntılı olarak öğrenmek için bu makaleyi okuyun.