WCDMA ve OFDMA arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Birbiri ardına konuşabilirler

Aynı anda konuşabilirler

Herkes aynı anda ve aynı frekansta konuşur ..... ama veriler benzersiz olarak kodlanır

"OFDMA" (Ortogonal Frekans Bölümü MA için) biraz daha karmaşıktır.