Void func (int * p []) ve void func (int ** p) arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Geçersiz işlev (int * p [])

Bir diziyi işaret eden işaretçi olarak parametreye sahip bir işlevdir

Ancak dizi adının kendisi pf dizisinin öğelerine bir işaretçi olduğundan, dizi öğelerinin işaretçisine işaret eden bir işaretçi olduğundan

Yani p adresini saklar

P, dizi öğelerinin adresini depolar

Geçersiz işlev (int ** p)

Aşağıdaki gibi bir parametreye sahip bir işlevdir:

Başka bir işaretçinin adresini gösteren işaretçi

Bu parametre, başka bir öğenin pf adresini saklayan işaretçi * p'nin adresini saklar

Ancak ** p yalnızca tek bir öğenin adresini gösterebilir

* P [], 1 öğeden fazla öğenin adresini gösterebiliyorsa