Vektör ve vektör uzayları arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bir vektör, bir vektör uzayının bir elemanıdır.

Assumingyouretalkingaboutanabstractvectorspace,whichhasanadditionandscalarmultiplicationsatisfyinganumberofproperties,thenavectorspaceiswhatwecallasetwhichsatisfiesthoseproperties.AnexampleofavectorspaceisR2,whicharetwodimensionalvectorsthatyoucandrawasarrowsonapage.Assuming you’re talking about an abstract vector space, which has an addition and scalar multiplication satisfying a number of properties, then a vector space is what we call a set which satisfies those properties. An example of a vector space is \mathbb{R}^2, which are two-dimensional vectors that you can draw as arrows on a page.

Bir vektör uzayı bir şeyler kümesiyse, o kümedeki nesnelere veya öğelere vektörler denir.

Başka bir örnek en fazla 2 derece polinomudur. Tüm bu polinomların seti bir vektör uzayı oluşturur ve siz böyle bir polinom vektörü diyebilirsiniz.