Her ikisi de aynı değerlik elektronlarına sahip olsa da, azot ve fosforun değeri arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Hem azotun hem de fosforun beş değerlik elektronu vardır. Bu, üçten değerli olmaları anlamına gelir (

NH3NH_3

,

PCl3PCl_3

) ila beş (

HNO3HNO_3

,

H3PO4H_3PO_4

).

Daha büyük bir atom olan fosfor, kendi etrafında beş küçük atoma sığabilir (

PF5PF_5

), azot bunun için çok küçük. Öte yandan, fosforun aksine, azotun kararlı iki değeri olabilir (

NONO

) veya dört (

NO2NO_2

).

Evet, oksidasyon sayılarını ve değerliklerini dönüşümlü olarak kullanıyorum. Ancak azotun iki bağı vardır.

NONO

, üçü

NH3NH_3

, dördü

NO2NO_2

ve yapıları nasıl çizdiğinize bakılmaksızın beş nitrat. Nitrat veya nitrik asitte, azot için sekizli kuralına uymak yaygındır - ancak azot, oksijen atomlarından birinde resmi bir negatif yük ile eşleşen resmi bir pozitif yük ile sona erer. Bu nasıl beşinci bir değer değil?