V = R omega ve V = R × W arasındaki fark nedir?


cevap 1:

İlk olarak, denklemi yanlış yazmış olmanız, v = R × w değil, V = w × R'dir, çünkü geleneksel olarak w ve V yönünü belirlemek için Sağ el başparmak kuralını izleriz.

Muhtemelen sol elinizi düşünüyorsunuz.

V = w × R ve V = wR aynıdır, çünkü herhangi bir harekette w, hareket düzlemine dik olduğundan V = wR'dir.