Tek tip ve tek tip olmayan fizik arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Hadi bir Velocity örneği alalım.

Düzgün Hız anlamına gelir Hızın değeri ve hızın yönü aynıdır: Hızın değerinde bir değişiklik yoktur ve hız vektörünün yönünde bir değişiklik olmaz.

Düzgün Olmayan Hız anlamına gelir

  1. Hızın değeri değişiyor ancak yön aynı. Değer aynı, ancak yön değişiyor. Hızın değeri ve hız vektörünün yönü değişiyor ..

cevap 2:

Fizikteki herhangi bir miktar uzaysal ve zamansal koordinatların bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Örneğin sıcaklık T (x, y, z, t). Bir miktarın, bölgedeki her noktada aynı olması durumunda, miktarın bir bölge üzerinde aynı olduğu söylenir. Değeri zaman içinde değişebilir, ancak değeri bölge genelinde aynıdır.