Matematikte undefined ve belirsiz arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Tanımsız, anlamlı bir tanımı olmayan bir şeyi ifade eder. Bu içerir

10\frac{1}{0}

gerçek sayılar. Bölme çarpma işleminin ters işlemi olduğundan ve 0 ile çarpıldığında 1 ile sonuçlanan hiçbir sayı muhtemelen bu tanıma uymayabilir.

Öte yandan belirsiz formlar, birisinin açıkça “doğru” olması için çok fazla doğru tanımları olan şeylerdir. Örneğin, belirsiz bir formun bir örneği

00\frac{0}{0}

gerçek sayılar. Sıfırla çarpıldığında her gerçek sayı sıfırla sonuçlandığından, herhangi bir gerçek sayı doğru tanım olarak çalışabilir ve hiç kimse net bir seçim değildir.

Daha fazla bilgi için aynı konuyla ilgili bu soruya bakın.


cevap 2:

Belirsiz: Belirsiz - Wolfram MathWorld'den

Misal. Lim (x = 1, f (x)) = lim (x = 1, g (x)) = 0 ise Lim (x = 1, f (x) / g (x)) belirsizdir.

Tanımsız: Değişkenlerin tanım alanının dışında değerlere sahip olduğu herhangi bir değerlendirme.

Örnek: x / y, x, y karmaşık sayıları ve y <> 0 için tanımlanmıştır, bu nedenle 5/0 tanımsızdır.