"Faz içi" veya "Faz Dışı" olan iki RF sinyali arasındaki fark nedir? Her birinin ortaya çıkan sinyal üzerinde ne gibi bir etkisi vardır?


cevap 1:

İki sinyalin birleşimi ek veya yıkıcı olabilir. Alıcıda alınan her iki sinyal de fazdaysa, bunlar eklenecek ve daha yüksek bir güç sinyali alınacaktır. Sinyaller faz dışındaysa, daha düşük bir sinyale neden olur, çünkü birbirlerinden çıkarılırlar.