Taşımacılık ve göç arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Farklılıkları anlamak için hem Taşımacılık hem de Göç tanımına bakmamız gerekiyor. Önce Ulaşım ile başlayalım. Ulaşım, malların, hizmetlerin ve insanların bir yerden başka bir yere hareketidir. Ulaşım birçok farklı yolla yapılabilir, yürüme, taşıma, mavnalar, gemiler, arabalar, vagonlar, kamyonlar, trenler, boru hatları, havayolları ve roketler Ulaşım modlarıdır.

Göç, insanların bir yerden başka bir yere sürekli hareketidir. Bu birçok farklı nedenden dolayı olabilir. Bu, bir yerden aynı ülkedeki başka bir yere veya farklı bir ülkeye zorunlu veya gönüllü olarak göç etme olabilir. Ulaşım Göç ile ilgilidir, insanların hareketinin ikincil nedenidir.