Toksin ve toksoid arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bir toksin, bakteri, alg, bitki veya hayvan gibi canlı bir organizma tarafından sentezlenen bir zehirdir. Bir toksoid, hastalığa neden olmayacak, ancak bir toksine karşı bağışıklığı artıracak şekilde modifiye edilmiş bir toksindir. Muhtemelen en yaygın kullanılan toksoid, tetanoz toksine karşı toksoiddir. Tetanoz toksini Clostridium tetani adı verilen bakteriler tarafından üretilir ve yüksek mortalite ile korkunç bir hastalığa neden olur. Bu nedenle Batı dünyasındaki çoğu insan toksoid uygulanarak hastalığa karşı aşılanmıştır. Toksit alınmasının bir sonucu olarak, bağışıklık kazandırılmış kişi tetanoz toksini yok eden antikorlar üretir. Tetanoz toksoid, atlar gibi tetanoza karşı yüksek duyarlılığa sahip bazı hayvan türlerine de verilir.

Derin penetran bir yara, özellikle kirli bir yara alan, ancak hiçbir zaman toksoid almayan bir kişiye tetanoza hızlı etkili ancak kısa ömürlü bir direnç sağlayan tetanoz antitoksin de verilebilir. Bir kişiye veya ata, vücudun farklı bölgelerindeki farklı kas gruplarında verilmesi şartıyla, hem antitoksin hem de toksoid bir kerede verilebilir.