Toplam salgı ve silindiriklik arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Toplam tükenme ve silindiriklik aşağı yukarı aynıdır.

Ancak toplam salgı, bir eksene referansla ölçülürken, silindirikliği ölçmek için herhangi bir referans gerekli değildir.

Bir bileşen merkezler arasında döndürülürse ve dışarı akışı bir kadranlı gösterge kullanılarak bileşenin tüm uzunluğu boyunca ölçülürse, toplam salgı değeri verir.

Bir bileşen bir dönüş tablasında döndürülürse ve bileşenin tüm uzunluğu boyunca daireselliği ölçülürse, silindiriklik değeri verir.

Silindiriklik, ağır olan ve merkezler arasında döndürülemeyen bileşenler için ölçülür. Örneğin, motor bloğundaki bir delik için toplam salgı ölçülemez. Bu koşullar sırasında silindiriklik ölçülür.