Tone, note ve pitch arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Ton, belirli bir ses kaynağı tarafından yayılan belirli bir sesin doğal niteliksel özelliklerini ifade eder: buna saldırı, geçici şekil, bozulma süresi, rezonant tepe noktası, harmonik tonlar, dalga şekli şekli, sürdürme vb.

Not oktavın bölünmesinde belirli bir noktaya işaret eder. Örneğin, orkestralar enstrümanlarını 440 Hz'de A nota ayarlarlar. A'nın üzerindeki bir oktav 880 Hz'dir. Oktavı nasıl bölüştüğümüz bir kültür ve konvansiyon meselesidir - Batı'da oktavı 12 kabaca eşdeğer aralık arasında bölen 12 ton eşit mizaç kullanırız. Bunların her biri bir not. Aslında bu sistemle uyum içinde% 100 olmak matematiksel olarak imkansızdır, ancak tüm tuşlarda eşit olarak oynamanıza izin verir.

Pitch, sadece belirli bir frekansı ifade eder. Örneğin, referans olarak A440 kullanılarak standart ayarlamaya (EADGBE) ayarlanmış bir gitarın düşük E dizesi, 82.41 Hz'lik bir aralık yayar.