Verimlilik ve goodput arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Verim, ham veri oranının bir iletim ortamını hatasız olarak nasıl azaltabildiğidir.

Goodput, uygulamalar tarafından absorbe edilen ve işlenen "iyi veri" nin oranıdır, esas olarak iş çıkışı eksi gelen işe yaramaz önemsizliğin oranı anlamına gelir. “Yararsız önemsiz” gereksiz yeniden iletimleri, kullanışlı olmak için çok geç gelen paketleri, sıra taşmalarını ve ağ arayüzüne gelen diğer herhangi bir ayırt edilebilir veriyi içerir.