Şey, malzeme ve madde arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Şey, malzeme ve madde arasındaki fark nedir?

“Şey” en genel terimdir, çünkü maddi olmayan kavramlara bile (“aşk” veya “vakum” gibi) atıfta bulunabilir. Maddenin tanımına bakınız: “Materyal” genellikle fiziksel madde anlamına gelir, ancak maddi olmayan şeylere de işaret edebilir; malzemenin tanımına bakınız.