Malzemelerin çalışma fonksiyonu ile yarı iletken fiziğinin enerji boşluğu kavramı arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Sorunuz aşağıdaki bant diyagramı yardımıyla cevaplanabilir.

Orijinal görüntü Pierret'in "Yarıiletken Cihazın Temelleri" nden geliyor ve üzerinde işaretler yaptım.

E0 (vakum seviyesi) bir elektronun kendisini materyalden arındırması için gereken minimum enerji olsun.

Fermi seviyesi% 50 işgal şansına sahip bir enerji seviyesidir. N-tipi malzeme için iletim bandına daha yakın, p-tipi malzeme için değerlik bandına daha yakındır.

Vakum seviyesi ile Fermi seviyesi (E0-Ef) arasındaki farka çalışma fonksiyonu, vakum seviyesi ile iletim bandı kenarı (E0-Ec) arasındaki farka elektron ilgisi denir.

Çalışma fonksiyonu fermi seviyesinin pozisyonuna (doping tipi ve konsantrasyon fonksiyonu) göre değişirken, elektron ilgisi bir yarı iletken malzeme için sabittir.

Bant aralığı, değerlik bandı kenarı ile iletim bandı kenarı (Ec-Ev) arasındaki farktır.