Trapezium ve isosceles trapezium arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Trapezium ve isosceles trapezium arasındaki fark nedir?

Bir yamuk, bir çift paralel tarafa sahip bir dörtgendir. İkizkenar yamuk, şeklin sadece bir yamuk değil, aynı zamanda bir çift uyumlu tarafın olmasını gerektirir.

İkizkenar yamukta:

  • Zıt açılar uyumludur

Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri “sadece bir yamuk” için gerekli değildir, bunlar ikizkenar yamuk için gereklidir.