Fotovoltaik etki (1839) ve Fotoelektrik etki (1887) arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Fotovoltaik etki, bazı malzemelerin güneş enerjisinden (ışık) yararlanabilmesi ve elektrik akımına dönüştürebilmesidir. Bu malzemeler genellikle gelen ışıktan bir doğru akımı düzelten iyon katkılı yarı iletkenlerdir (herhangi bir elektriksel potansiyel önyargısı olmayan bir malzeme üzerinde meydana gelen fotonlar yalnızca gereksiz alternatif akımı indükleyebilir).

Fotoelektrik etki, bir iletkendeki (metal) elektronların, gelen fotonlardan artık metale bağlı olmadıkları kadar enerji emmesidir. Işık elektronun metalden “kaçmasına” izin verir.

Eğer fotonlar ile bombardımana tutulan bir metal boyunca bir voltaj uygulanırsa, elektrondan kaçtıkları için potansiyel ikiye karşı sürüklenecek ve bir elektrik akımına katkıda bulunacakları için her ikisini de gözlemlemek mümkündür.