Nominal döviz kuru ile efektif döviz kuru arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bu soru Quora'da birçok kez sorulmuştur.

NEER ve REER arasındaki fark nedir?

NEER ve REER nedir?

NEER ve REER arasındaki fark nedir? REER'in enflasyonu dikkate aldığını biliyorum, ama bunun örnekleri nelerdir?

REER ile ne demek istiyorsun?

REER (gerçek efektif döviz kuru) nedir? Nasıl değerlenir?


cevap 2:

Nominal Döviz Kurları ve Reel Döviz Kurları. ... Nominal döviz kuru, bir birim iç para birimi için ne kadar döviz alıp verilebileceğini söylese de, reel döviz kuru, yerli ülkedeki mal ve hizmetlerin yabancı bir ülkedeki mal ve hizmetlerle ne kadar değiştirilebileceğini söyler. .

Nominal döviz kurunu reel döviz kuruna nasıl dönüştürürsünüz?

Nominal döviz kurunu hesaplamak için, bir birimi diğerinden almak için bir para biriminin ne kadarının gerekli olduğunu ölçmeniz yeterlidir. Reel döviz kuru, nominal döviz kuru, iki ülkedeki bir pazar sepetinin göreli fiyatlarının çarpımıdır.