Ulus-devlet kavramı ile devlet-ulus kavramı arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bir ulus, ortak bir dil, kültür, etnik köken, iniş ve / veya tarih paylaşan bir topluluk topluluğuna başvurabilir. Bu tanımda, bir ulusun fiziksel sınırı yoktur. Bununla birlikte, etnik yapılarından bağımsız olarak ortak bir bölgeyi ve hükümeti (örneğin egemen bir devletin sakinlerini) paylaşan insanlara da atıfta bulunabilir.

Devlet, bir hükümet altında yaşayan örgütlü bir siyasi topluluktur.

Ulus devlet, politik meşruiyetini bir ulusun egemen bir toprak birimi olarak egemen bir varlık olarak hizmet etmekten türettiğini belirleyen bir devlettir. Devlet politik ve jeopolitik bir varlıktır; ulus kültürel ve / veya etnik bir varlıktır. "Ulus devlet" terimi, ikisinin coğrafi olarak çakıştığını ima eder.