Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ile Karar Destek Sistemi (DSS) arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Yönetim bilgi sistemi ve karar destek sistemi arasındaki temel fark, yönetim bilgi sisteminin (YBS) yapılandırılmış karar vermeyi desteklerken, karar destek sistemi (DSS) yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış kararlar için destek sağlar.

Yönetim Bilgi Sistemi, yöneticilere gerekli kararları vermeleri için raporlar gibi bilgiler sağlar. Kuruluşun operasyonel ve taktik düzeylerine yardımcı olur. Esas olarak yapılandırılmış karar vermeyi destekler. Başka bir deyişle, kararlar iyi tanımlanmış ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Karar Destek Sistemi, karar verme sürecinde yöneticilere bilgi sağlayan bir sistemdir. Yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış kararlar için destek sağlar. Başka bir deyişle, bu kararlar ayrıntılı olarak tanımlanamaz veya tanımlanamaz.