Layman açısından limit durum yöntemi ile çalışma stresi yöntemi arasındaki fark nedir?


cevap 1:

ÇALIŞMA GERİLİM YÖNTEMİ: Betonun elastik, çelik ve beton olarak kabul edildiği betonarme tasarım için kullanılan, yükler ve gerilmeler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu, elastik olarak hareket ettiği geleneksel bir yöntemdir.

SINIR DEVLET YÖNTEMİ: Güvenlik kavramına ve güvenlik olasılığına dayalı yapılar tasarlamak için bir yöntemdir. Burada nihai yük yaklaşımına ek olarak servis verilebilirliğe de önem verilmektedir. Limit durumu, çökmeden hemen önceki bir durumdur. Sınır devlet tarafından tasarlanan bir yapı, ömrü boyunca uygun güç ve servis verilebilirlik sağlamalıdır.