Baskı ve baskı arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Baskı ve zulüm eş anlamlıdır, ancak farklı durumlarda kullanılır.

Baskı, birini ya da bir şeyi zorla bastırmanın eylemidir.

"Öğrenciler acımasız baskı ile sonuçlanan olayları ateşledi"

quelling, quashing, subduing, ezme, ezme, damgalama olabilir;

bir hissin, kalitenin vb. kısıtlanması, önlenmesi veya engellenmesi.

"Öfkenin bastırılması olumlu zarar verebilir"

Kısıtlama, kısıtlama, geri tutma, geri tutma, ısırma, bastırma, kontrol altında tutma, kontrol, kontrol altında tutma, boğma, boğma, şişeleme;

Aynı zamanda bilinçsiz kalması için kendi içinde bir düşünceyi veya arzuyu baskılama eylemi veya sürecidir.

"Çocuklar ve yetişkinler, ölüm hakkındaki düşüncelerinin derin baskısı için ağır bir bedel öderler"

Öte yandan zulüm, uzun süreli zalimce veya haksız muamele veya yetkinin kullanılmasıdır.

"baskı ve öldürmeyle parçalanmış bir bölge"

Zulüm, istismar, kötü muamele, kötü muamele, zulüm, despotizm, baskı, bastırma, boyun eğme, boyun eğme, kölelik, sömürü gibi;

baskıcı muameleye maruz kalma durumu.

"kolektif yoksulluk ve baskıya bir cevap"

Zulüm, istismar, kötü muamele, kötü muamele, zulüm, despotizm, baskı, bastırma, boyun eğme, boyun eğme, kölelik, sömürü gibi; zihinsel baskı veya sıkıntı.

"Beatrice'nin ruh hali başlangıçta alarm ve bir baskı duygusu olmuştu"