Boru kazık duvarı ile sekant kazık duvarı arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Her iki duvar türü de, yerin altına gitmek istediğinizde kullanılan bir istinat duvarı türüdür.

Boru kazık duvarları bir asker kazık duvarına çok benzer ve hatta böyle düşünülebilir.

Bir asker kazık duvarı tipik olarak kazık arasında H kazık ve ahşap veya çelik kaplama kullanır.

Bir boru kazık duvarı, zemine sürmek için içi boş kabuk kazık kullanır ve kazık arasında birbirine kenetlenmiş metal kaplamaya sahiptir. Tipik olarak, kabuk yığını kısmen veya tamamen betonla doldurulur, ancak her zaman değil.

Sekant yığını, birbiriyle örtüşen bir dizi kazık için farklı mukavemetli beton kullanır ve kapalı bir duvar yüzeyi oluşturur. Ön kazıklar betonarme ile yapılır. İlk önce onlar sürülür. Yerleştirilmelerine izin verildikten sonra, ön kazıkların bir kısmına delinerek betonarme kazıklar veya ikincil kazık için delinirler.