Metafizik ve ontoloji arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Kesinlikle bir miktar örtüşme var, ancak metafizik daha geniştir ve ontoloji dışındaki bir dizi disipline uygulanabilir (yani epistemoloji, etik, dil, vb. Metafiziği). Bu konuda görüşler farklıdır, ancak metafizik alanı hakkındaki düşüncem, daha soyut sorularla ilgilenmesi ve şeylerin altında yatan doğayla ilgili daha fazla ayrıntıya girmesidir. Metafizik, neredeyse her şeye uygulanabilecek bir muhakeme çerçevesi ve ontoloji de bunlardan biridir. Fakat haklısınız, "X'in ontolojik durumu nedir" gibi bir soru da metafizik bir sorudur.


cevap 2:

Ontoloji, temel şeylerin ne olduğuna sistematik bir yaklaşımdır. "Temel" ile ne demek istiyorum? Türler, biyoloji gibi belirli bilimlerden birine konu olmayacak kadar genel olmalıdır. Örneğin, siz ve ben ve güneş gibi belirli şeyler ile bu nesnelerin sahip olduğu özellikler veya özellikler arasındaki ayrımı düşünün. Bütün bilimler, nesneler ve özellikleri arasındaki bu ayrımı varsayarlar. Dolayısıyla bu ayrımın doğasını anlamak önemli bir ontolojik sorudur.

Ancak ontoloji metafizik için yeterli değildir. Metafizik, gerçekliğin bazı çok genel yönleri, gerçekliğin yapısı ile ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmesi bakımından ontoloji gibidir. Örneğin, nedenselliğin doğası, özgür irade olup olmadığı metafizik sorulardır. Bir tanrının olup olmadığı metafizik bir sorudur, ancak metafizik sadece fiziksel olmayan varlıklar hakkındaki sorularla ilgilenmez. Materyalist metafizik görüşler olarak fiziksel olmayan varlıkların varlığını desteklemeyen bir şey vardır. Metafiziğin ontolojiyi içerdiğini, aynı zamanda özel bilimlerden biriyle sınırlı kalmayacak kadar genel olan gerçeklikle ilgili herhangi bir genel soruyu içerdiğini söyleyebiliriz. Örneğin, determinizmin özgür iradeye karşı tartışması.


cevap 3:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 4:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 5:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 6:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 7:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 8:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 9:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 10:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 11:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 12:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 13:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.


cevap 14:

Metafizik, terimleri ve kavramları, içinde bulundukları anlamlara sahip oldukları bağlamlarından ayırma ve daha sonra bu terimleri metafizik terimlere soyutlama ve ilişkilendirme pratiğidir. Sağduyudan ve gerçek kullanımdan soyutlanıp ayrıldıktan sonra metafizik terimler metafizik bir dilin bir parçasını oluşturur ve yalnızca bu metafizikte, örneğin sıradan dünyaya "tekrar uygulandığında" saçma sapan totolojik belirteçlerde kullanım ve anlama sahiptir.

Ontoloji bu uygulamayı sadece iki terim ile “varlık” ve “varoluş” şeklinde izler; örneğin, basit ve belirli sağduyu ifadesi “varlıklar”, yıllar ve binlerce sayfadan sonra, “varlıklar” ın ontolojik bir önerisine metafizikleştirilebilir. "varlıklar" ve "varlıklar" terimlerinin, belirli metafizik zirvesinin güven verici şekilde geniş bir şekilde açığa çıkardığı şekilde şart koşulduğu şekilde kullanılması gerekir.