cevap 1:

Yinelenebilir - Verilerini halka göstermenin bir yolunu sağlayan bir veri yapısı tarafından tanımlanır. Bu, anahtarı Symbol.iterator olan bir yöntem uygulanarak yapılır. Symbol.iterator bir yineleyici fabrikasıdır.

Yineleyici - Yinelemedeki bir sonraki öğeye işaretçi içeren bir yapı tarafından tanımlanır.

Yinelenebilir, anahtarı Symbol.iterator olan işlev yineleyiciye sahip bir nesne olmalıdır.

const iterable = {

[Symbol.iterator] (): yineleyici

}

Yineleyici, şu anahtarla bir nesne döndüren next isimli bir işleve sahip bir nesne olmalıdır: value - yinelemedeki geçerli öğe; ve bitti - yineleme bittiğinde doğru, aksi halde yanlış.

const iterator = {

Sonraki() {

değer: herhangi biri,

bitti: boole

}

}