İnşaat mühendisliği yönetimi ve inşaat proje yönetimi arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bir üniversitede bir ana dal eğitimine atıfta bulunduğunuzu varsaymalıyım.

Aslında… .. hiçbir şey. Üniversiteye ve Bölümlerini nasıl etiketlediklerine bağlıdır.

Gerçekte fark, mühendislerin projeyi inşa etmemesidir. Tasarlarlar ve Sözleşme Belgeleri ve Spesifikasyonları uyarınca kurulmasını sağlarlar. Alt yüklenici, işi, sözleşmeye uygun olarak işin yürütülmesinden sorumlu olan bir Proje Müdürü olan Genel Yüklenicinin yönetimi altında kurar.