Taşıyıcı protein ile gözenek proteini arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Hem taşıyıcı hem de gözenek (kanal) proteinleri, çözünen maddeleri lipit iki tabakalı zardan hücrenin sitoplazmasına taşıyan membran proteinleridir. Farkları ulaşım mekanizmalarındadır. Çözünen maddelerin taşıyıcı proteinler tarafından taşınması, aktif veya pasif taşıma olabilir. Gözenek (kanal) proteinleri ile transfer sadece pasiftir.