cevap 1:

tabii ki momentum ve açısal momentum farklı tanımlara sahiptir.

momentum (P)

P=mv\vec{P} = m \vec{v}

  • m kütlev hızdır

bir nesnenin ne kadar çeviri yaptığını ölçer

açısal momentum (L)

L=r×P\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}

  • r konum vectorp i momentumdur

bir nesnenin ne kadar döndüğünü ölçer


cevap 2:

Yani her iki terimin de ortak bir kelime olarak ivme var.

Burada momentum: bir vücut düz bir çizgide hareket ettiğinde, kütle ve hızın çarpımı nedeniyle sahip olduğu miktar, momentumdur.

Ve açısal momentum: aynı vücut dairesel bir yolda hareket ettiğinde, açısal momentum olduğu söylenir.

Doğrusal momentum açısından Açısal momentum,

R'nin, merkezden geçen eksenden gövdenin yarıçapı olduğu durumda, doğrusal momentum x, çapraz çarpımı belirtir

Ayrıca

L=IωL= Iω

L açısal momentum olduğunda, dönen gövdenin dönme ekseni hakkındaki eylemsizlik momenti,

ωistheangularvelocityω is the angular velocity

HeretheIrepresentsthemassofthebodywhenitrotatesandω"representstheangularvelocitywhichisanalogous(similiar)tovelocityinlinearmotion.Here the “I” represents the mass of the body when it rotates and “ω" represents the angular velocity which is analogous(similiar) to velocity in linear motion.

Umarım yardımcı olur.!


cevap 3:

Momentum her gün gözlemlediğimiz ve üzerinde hareket ettiğimiz bir şeydir. Arabamızda fren yaptığımızda, bir tepeyi döndürdüğümüzde veya oyunu durdurmak için koşuya geri dönen bir linebacker çarpması izlediğimizde, momentumun değiştiğine tanık oluyoruz. Ancak bu fenomenin arkasındaki matematiği sezgisel olarak anlamak daha zordur.

Regularmomentum,orlinearmomentumisbestexplainedfirst.Mathematically,itisthemassofanobject(or,anobjectsresistancetolinearmotion)directlymultipliedwithitsvelocity(itscurrentlinearmotion)whichgiveslinearmomentum,p:p=mv.Regular momentum, or linear momentum is best explained first. Mathematically, it is the mass of an object (or, an object’s resistance to linear motion) directly multiplied with its velocity (it’s current linear motion) which gives linear momentum, p: p = m*v.

Angularmomentumisabitmoretricky,butinfactisverysimilartolinearmomentum.Theonlydifferenceisnowallthemotionisdescribedintheangulardomain.Thenewangularmomentum(L)equationisL=Iw,whereIisanobjectsmomentofinertiaandwisitsangularvelocity.Relatingthistolinearmomentum,allthatsdifferentisthatmass(anobjectsresistancetolinearmotion)isbeingreplacedbymomentofinertia(anobjectsresistancetorotationalmotion)andvelocity(anobjectscurrentlinearmotion)isbeingreplacedbyangularvelocity(anobjectscurrentrotationalmotion).Angular momentum is a bit more tricky, but in fact is very similar to linear momentum. The only difference is now all the motion is described in the angular domain. The new angular momentum (L) equation is L = Iw, where I is an object’s moment of inertia and w is it’s angular velocity. Relating this to linear momentum, all that’s different is that mass (an object’s resistance to linear motion) is being replaced by moment of inertia (an object’s resistance to rotational motion) and velocity (an object’s current linear motion) is being replaced by angular velocity (an object’s current rotational motion).

Momentumu düşünmenin yararlı bir yolu, nesneyi hareket ettirmenin durdurmanın ne kadar zor olduğudur. Doğrusal bir momentum örneği için, bir beyzbol ve trenin aynı hızda ilerlediğini düşünün. Tren çok daha doğrusal bir momentuma sahip olacak ve durması çok daha zor olacaktı! Açısal bir momentum örneği için, hem küçük bir plastik üst kısım hem de büyük bir seramik çarkın aynı dönme hızında döndüğünü hayal edin. Çömlek çarkı çok daha büyük bir atalet momentine sahip olduğundan, büyük, ağır seramik çarkın yavaşlaması ve durdurulması küçük plastik tepeden daha zor olacaktır.

Tabii ki, doğrusal ve açısal momentum kavramları bundan daha derine iner ve onların arkasındaki vektör matematiğine girebiliriz, ancak bu, aralarındaki bariz farklılıkların temel bir özetidir. Bu yardımcı olur umarım!

Bazı yararlı bağlantılar: Momentum, Açısal Momentum, Koruma Yasaları, Atalet Momenti