Ceza hukuku ve ceza kanunu arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Ceza kanunu tipik olarak, belirli bir ülkenin ceza hukukunun tümünü veya önemli bir kısmını derleyen bir belgedir. Ceza hukuku, bu yasada yer alan kanunlardan biridir. Ceza Kanunları ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve basılı bir kitap ya da çevrimiçi belge ya da eldeki dava ile ilgili olarak belirli yasaları tanımlayan bir belge olarak görünebilir.