TEFE ve TÜFE arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Mal ve hizmetler tüketiciye üretici tarafından sağlanır ve bunlar arasında aşağıdaki aşamaları izler.

üretici seviyesi ÜFE

Wholesale seviye-WPI

Perakende / tüketici seviyesi TÜFE

WPI, Toptan satış aşamasında malların fiyatlarını izlemek için kullanılır (perakende olarak değil, toplu olarak satılan mallar). Bu nedenle TEFE'de enflasyonu ölçmek için bir örneklem seti alınmakta, daha sonra cari enflasyonun ölçüleceği baz yıl belirlenmektedir.

TÜFE, tüketicilerin doğrudan katıldığı perakende aşamasında belirlenir.Bu nedenle, TÜFE yöntemi enflasyonun kamuoyu üzerindeki etkisini daha iyi ölçmektedir.

ÜFE-Üretici düzeyinde mal ve hizmet fiyatlarını izlemek için kullanılır. TEFE'nin aksine ÜFE, enflasyonu vergi dalgalanmalarından uzak tutan vergi bileşenleri içermemektedir.