Yasal olarak, ihmal ve ihmal arasındaki fark nedir?


cevap 1:

İhmal, ebeveynlerin çocukları için yaşanabilir bir ortam sağlama görevi gibi belirli bir bakım borcuna sahip olduğunuz birine bakım yapmama eylemidir.

İhmal, otomobilinizi makul bir özenle kullanma görevi gibi, başkalarına karşı sahip olduğunuz herhangi bir yasal görevi yerine getirememektir.