CPU zamanlaması ve süreç zamanlaması arasında herhangi bir fark var mı?


cevap 1:

Evet.

CPU Zamanlayıcı veya (Kısa Süreli zamanlayıcı):

  • İşlemlerin sistemin hazır kuyruğunda yürütülmesini zamanlar.Bazen İşletim Sistemindeki tek zamanlayıcıdır.Çok sık (milisaniye cinsinden) çağrılır, bu yüzden hızlı olmalıdır.

Süreç Zamanlayıcı veya (Uzun Süreli zamanlayıcı):

  • Hangi işlemlerin CPU'nun hazır kuyruğuna getirileceğini seçer.K seyrek olarak (saniye, bazen dakika) verilir, belki yavaştır.Çoklu programlama derecesini kontrol eder