Endüstri mühendisliği, yönetim bilimi ve yöneylem araştırması arasında bir fark var mı?


cevap 1:

OR ve MS ile ilgili olarak, farksız bir ayrımdır. Bilim, İkinci Dünya Savaşı sırasında, konvoy koruması, silahlanma ve strateji gibi operasyonel sorunları iyileştirmek için “Yöneylem Araştırması” olarak adlandırılan birçok disiplinden çeşitli akıllı mesleklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Savaştan sonra, disiplinin işletme operasyonel problemlerini çözmede çok değerli olduğu bulundu, en ünlüsü George Danzig tarafından formüle edilen Ulaşım Sorunu: kapasite ve maliyetler üzerinde kısıtlamalar verildiğinde en düşük maliyetli nakliye dağıtımını bulun. Adı “Yöneylem Araştırması” olarak kısaltıldı ve daha sonra “Yönetim Bilimi” ne dönüştürüldü.

Endüstri Mühendisliği ağırlıklı olarak imalatta verimlilik ve diğer iyileştirmeleri bulmak için sezgisel yöntemler uyguladı… Verimlilik Uzmanları kavramı. OR / MS de sezgisel tarama uyguladı, ancak baskın amaç sadece marjinal gelişmeler değil, en uygun çözümleri bulmaktı.