"Hristiyan kilisesi" ile sadece "kilise" arasında bir fark var mı? Hıristiyan olmayan kiliseler var mı?


cevap 1:

Unitarian Universalist Kilisesi teknik olarak Hıristiyanlığın bir mezhebi değildir. Vaazlar, ilahiler ve hizmet temaları SOMETIMES İncil'dir (Hıristiyan ve / veya Yahudi), ancak diğer zamanlarda herhangi bir dinin parçası olmayan İslam, Hindu veya başka bir dine veya bazı felsefi yazılara odaklanabilir.

Bazı ülkelerde Unitarian Kilisesi ve / veya Universalist Kilisesi vardır. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde, ikisi birkaç yıl önce birleşti.