java'da sürücü sınıfı nasıl yapılır


cevap 1:

Nesne sınıfı java.langpackage içinde mevcuttur. Java'daki her sınıf, doğrudan veya dolaylı olarak Object sınıfından türetilir. Bir Sınıf başka herhangi bir sınıfı genişletmiyorsa, bu, Object'in doğrudan alt sınıfıdır ve başka bir sınıfı genişletirse, dolaylı olarak türetilmiş olur. Bu nedenle, Object sınıfı yöntemleri tüm Java sınıfları tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla, Nesne sınıfı, herhangi bir Java Programında kalıtım hiyerarşisinin bir kökü görevi görür.