ansys tezgahında dağıtılmış yük nasıl uygulanır


cevap 1:

Sadece büyüklüğü sabitten tablo verisine değiştirmeli ve bağımsız değişkeni X, Y veya Z olarak değiştirmelisiniz (yükünüzün hangi eksende değişeceğine bağlıdır). Bu şekilde, mekansal olarak değişen baskı uygulayabileceksiniz.


cevap 2:

Selam dostum,

Size yararlı olabilir bir bağlantı veriyorum

https://sites.ualberta.ca/~wmoussa/AnsysTutorial/IT/distributed/Distributed.html