kutsal ruhun armağanları nasıl aktive edilir


cevap 1:

Efesliler 4, Romalılar 12 ve I Korintliler 12-14 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yeni Ahit'in çeşitli bölümlerinde bulunan ruhsal armağanlarla ilgili bir Hristiyan öğretisi vardır. Bu armağanların ne olduğu ve günümüzdeki önemi konusunda geniş bir görüş eşitsizliği var. Blogumda bununla bir dereceye kadar ilgilenen bir şeyler yazdım.

http://jamesrosten.com/

** Kutsal Ruh'un Armağanını Nasıl Alırım? **


cevap 2:

Günlük meditasyon ve maneviyat ve destek ve gelişim için manevi bir grup bularak ortaya çıkardığım hediyeler. Sahip olduğun hediye nedir? Bende birkaç tane var ve her biri evrenin sevgi dolu enerjisine olan tam inancım ve güvenimle kendilerini gösterdi. Güven içinde tezahür etmelerine izin vermeye aktif olarak karar vermem gerekiyordu.